Voedsel doneren | Voedselbank De Bilt
52
page-template-default,page,page-id-52,page-child,parent-pageid-1147,eltd-core-1.3,averly-ver-1.8,,eltd-smooth-page-transitions,eltd-mimic-ajax,eltd-grid-1200,eltd-blog-installed,eltd-main-style1,eltd-header-standard,eltd-sticky-header-on-scroll-down-up,eltd-default-mobile-header,eltd-sticky-up-mobile-header,eltd-menu-item-first-level-bg-color,eltd-dropdown-default,eltd-dark-header

Voedsel doneren

Voedselbank De Bilt / Help mee / Voedsel doneren

Waarom wij voedsel nodig hebben

Ruim 1,3 miljoen mensen in Nederland leven rond de armoedegrens. Zo’n 132.500 klanten krijgen van de voedselbanken een steuntje in de rug in een periode waarin ze het financieel heel slecht hebben. Het streven is om wekelijks een gevarieerd pakket samen te stellen van ongeveer 20 producten, afgestemd op de grootte van het gezin.

Voedselbanken Nederland heeft als doel structureel 20% van deze armsten van voedsel te voorzien. Willen we dit doel bereiken, dan hebben we structureel meer voedsel nodig. Voedsel dat anders vernietigd wordt. Met het voedsel dat gedoneerd wordt bereiken de voedselbanken momenteel zo’n 4% van mensen die in armoede leven. Dat is een druppel op de gloeiende plaat.

Voedselbanken Nederland betaalt niet voor voedsel. Ze koopt niets en is dus volledig afhankelijk van haar leveranciers die producten beschikbaar stellen. Ondernemers stellen om verschillende reden hun voedsel aan de Voedselbank beschikbaar.

De voordelen van het geven voor de onderneming….

 1. Financiële voordelen (het is goedkoper)
  • Het voedsel hoeft niet meer vernietigd te worden: daardoor geen vernietiging- of denaturatiekosten.
  • Er is altijd wel een voedselbank in de buurt (kleinere afstanden), dus goedkoper transport.
  • De Voedselbanken hebben de ANBI status, waardoor de giften afgetrokken mogen worden van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 1. U voldoet aan de eisen van MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen)
  • Door voedsel te schenken heeft u geen overschotten meer
  • Door voedsel te schenken heeft u geen verspilling meer, omdat het voedsel geconsumeerd wordt door onze afnemers.
  • U maakt de voedselketen langer door het aan de Voedselbanken te geven.
  • U belast het milieu minder door goed voedsel niet meer weg te gooien, of om er diervoer van te maken of te vernietigen, waardoor een relatief lagere CO2-uitstoot.
  • U helpt de allerarmste mensen in de samenleving.
  • Uw stakeholders waarderen dit enorm, zeker als u hier publiciteit aan geeft.
 1. Geen risico’s voor de onderneming
  • Voedselbanken nemen de juridische verantwoordelijkheid over voor de kwaliteit van het voedsel en werken conform de richtlijnen van de NVWA.

Verklaring doorstroom goederen

Wij zijn heel erg blij met de leveringen die door bedrijven aan de voedselbanken worden gedaan. Door die leveringen kunnen we wekelijks een verantwoord pakket aan levensmiddelen aanbieden aan onze afnemers zoals; brood, zuivel, vlees en groenten.

Vanuit onze voedselbank dragen wij zorg dat de door bedrijven geleverde goederen op een verantwoorde wijze worden vervoerd en opgeslagen. Wij verklaren bij deze:

  • geen levensmiddelen, welke zij heeft ontvangen, ondeugdelijk op te slaan;
  • ontvangen levensmiddelen niet met een commercieel oogmerk te gebruiken en slechts gratis aan derden te leveren die aan de door de Stichting Voedselbanken Nederland opgestelde criteria voldoen via de voedselbanken die (direct of indirect) aangesloten zijn bij Stichting Voedselbanken Nederland;      
  • ons te onthouden van elk gebruik van levensmiddelen dat niet strookt met de doelstelling (bijvoorbeeld levering aan niet-begunstigden) van Voedselbanken Nederland;      
  • ons te onthouden van elke handeling welke de goede naam en faam van de leverende bedrijven en/of instanties al dan niet rechtstreeks zou kunnen schaden;      
  • de richtlijnen van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (waaronder het gesloten houden van de koelketen) in acht te nemen;      
  • te vermijden dat de ontvangen levensmiddelen (wederom) in het commerciële kanaal terecht komen.