Blog

Voedselbank De Bilt / Nieuws  / Interview met Jolanda van Hulst, voorzitter Voedselbank De Bilt

Interview met Jolanda van Hulst, voorzitter Voedselbank De Bilt

7 juni 2021.  Door Lucy Duindam. 

We zijn in de maatschappij niet goed bezig, steeds meer mensen vallen buiten de boot

Waar komt je motivatie vandaan voor je werk bij de voedselbank?
Mijn motivatie haal ik uit mijn instelling dat ik vind dat de voedselbank heel bijzonder is doordat er geen enkele betaalde functie is binnen de voedselbanken. Ik ben ervan overtuigd dat de voedselbank niet nodig zou moeten zijn. We zijn in de maatschappij verkeerd bezig. We willen een inclusieve maatschappij, maar een steeds grotere groep valt buiten de boot en doet niet mee. Steeds meer mensen zijn afhankelijk en kunnen de hoge kosten niet meer opbrengen. Onder onze afnemers zijn stellen die beiden een baan hebben en het niet redden. Met name de kinderen lijden hier erg onder. 

Mijn overtuiging is dat elk mens recht heeft op een gevulde voorraadkast, brood, en dagelijks gezond eten op tafel. 

10 jaar Voedselbank De Bilt, hebben we wat te vieren?
Op zich is dit lustrum schrijnend, maar we zijn er trots op dat we de voedselbank draaiend kunnen houden, steeds gezonder voedsel uitgeven en dat doen met een ontzettend leuke groep onbetaalde mensen. We hebben super gemotiveerde vrijwilligers en goede coördinatoren, met een duidelijke taakverdeling en een betrokken bestuur. Al onze mensen hebben een groot hart voor de voedselbank. 

Gezonder?
Ja, daar streven we naar. Op de website kunnen mensen doneren met een donatieknop. Via onze socialmedia-kanalen is hier veel aandacht aan besteed. Met het geld dat op die manier binnenkomt worden gezonde producten gekocht bij de lokale winkeliers. Ook de gemeente draagt een steentje bij voor gezond voedsel. Wekelijks krijgen zo’n 130 huishoudens een voedselpakket, dat zijn zo’n 360 personen.

We waren een voedselbankwinkel. Door corona moest dit teruggedraaid worden naar uitgifte voedselpakketten. Is er al zicht op weer werken via de winkelformule? 
We hopen in het najaar weer een winkel te worden. We combineren deze stap met een nieuw administratief systeem. Daar hebben de afnemers geen last van, ze houden hun tijdslot, het enige is dat ze een ander nummer krijgen. 

En de gezelligheid van samen koffie drinken met de andere vrijwilligers?
Helaas kan dat ook nog niet. We missen het allemaal. We werken nog in kleine vaste teams, die onderling afstand houden, ook tijdens hun koffiepauze. We hopen in het najaar toch een barbecue te kunnen houden, traditioneel gesponsord door de lokale slager, maar we moeten afwachten of de coronamaatregelen dan versoepeld zijn. 

Wat heb je nog op je hart dat nog niet is besproken?
Twee dingen: Onze voedselbank doet het goed. Maar we moeten een noodzakelijk kwaad zijn. Ons motto is “geen pakket zonder traject”. Onze afnemers kunnen maximaal drie jaar blijven. Gelukkig kunnen velen na gemiddeld anderhalf jaar weer zelfstandig verder. Elke drie maanden vindt er een herindicatie plaats. Afnemers worden begeleid om uit de problemen te komen. Dat is het doel van de voedselbank-ondersteuning.  

En het tweede?
We worden enorm gesteund door lokale organisaties. Ik ben wel eens bezorgd dat we dat niet voldoende zeggen of dat we iemand overslaan. Dus wil ik dit nogmaals doen in dit interview. Heel erg veel dank aan iedereen die ons werk steunt!