Links

Voedselbanken Nederland

Regionaal DistributieCentrum / Voedselbank Arnhem

Stichting Leergeld
Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Sociale verzekeringsbank
Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen’. Deze voorziening biedt in bepaalde situaties een aanvulling op de AOW.

Gemeente De Bilt – Regelingen voor minima
Rondkomen met een laag inkomen is lastig. Wist u dat er regelingen zijn die u geld opleveren? Regelingen waar ú misschien ook recht op heeft?

ANBI
Voedselbank De Bilt is erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) en is volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. De voedselbank hoeft dus geen belasting te betalen over uw gift of over ontvangen erfenissen.

De vakantiebank
De vakantiebank biedt mensen in financiële nood een gratis vakantie aan.

Voedselbanken in NL
Adressen en contactgegevens voedselbanken

Stichting Jarige Job
Jarige Job maakt een einde aan verjaardagsleed en trakteert kinderen uit de armste gezinnen in de samenleving op een leuke dag.

Disk
De digitale Sociale kaart is de wegwijzer naar werk, wonen, welzijn en zorg in uw eigen gemeente en regio.

Stichting de Tussenvoorziening
Opvang, wonen en schuldhulpverlening