Ambassadeur

Voedselbank De Bilt / Over ons / Ambassadeur

Voedselbank de Bilt zoekt naar een zo breed mogelijk draagvlak in de samenleving. Daarom hebben we in 2014 onze toenmalige burgemeester gevraagd om ambassadeur te worden. De heer Gerritsen heeft hiermee direct ingestemd. Hij draagt Voedselbank De Bilt een warm hart toe staat achter de doelstelling en de werkwijze van onze stichting.

Dhr. A.J. Gerritsen, oud-burgemeester Gemeente De Bilt

“Omzien naar elkaar is ieders plicht. Het lijkt wel eens gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar als je goed kijkt gebeurt het toch op heel veel plekken in onze samenleving. Dat is goed en nodig ook! Want het gemak waarmee mensen zich kunnen omringen en dat dag in, dag uit zo vanzelfsprekend lijkt, is voor veel andere mensen in onze gemeenschap helemaal niet zo vanzelfsprekend. Mensen die door het verlies van hun baan of door een persoonlijke tegenslag achterop raken en steeds meer moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Mensen die, anders dan de meesten van ons, niet zomaar meer kunnen meedoen aan de samenleving.

De inzet van de vrijwilligers, de sponsors en de partners van de Voedselbank De Bilt voor juist deze mensen is dan ook geweldig. De Voedselbank De Bilt is een mooi, liefdevol initiatief dat mensen echt helpt. Helpt u mee?”