Missie en doelstelling

Voedselbank De Bilt / Over ons / Missie en doelstelling

Missie 
Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in Nederland en doen dat uitsluitend met vrijwilligers.

Visie 
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.
Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Kernwaarden 
De voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:

 • We werken uitsluitend met vrijwilligers
 • We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt
 • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
 • We verstrekken uitsluitend gratis voedsel
 • We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
 • We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’)
 • We zijn transparant in onze verantwoording

Doelstelling 
De voedselbanken hebben de volgende hoofddoelstellingen:

 • Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen
 • Het voorkomen van verspilling van goed voedsel

Het woord voedselbank is dus goed gekozen; de voedselbanken brengen aanbod en vraag van voedsel bij elkaar.

Uitgangspunten
Bij het bereiken van deze doelstellingen gelden voor de voedselbanken de volgende uitgangspunten:

 • Voedselbanken ondernemen geen commerciële activiteiten en verkopen geen voedsel.
 • Voedselbanken ondersteunen de doelgroep die in aanmerking komt voor voedselondersteuning uitsluitend met voedsel(pakketten).
 • Voedselbanken werken uitsluitend met vrijwilligers.
 • Voedselbanken stellen zich politiek en levensbeschouwelijk neutraal op; door het bestaan van de voedselbanken wordt aan armoede en verspilling in Nederland een gezicht gegeven.