Organisatie

Voedselbank De Bilt / Over ons / Organisatie

Voedselbank De Bilt reikt wekelijks voedselpakketten uit aan mensen die in financiële problemen zijn geraakt en te weinig geld overhouden om voedsel te kopen. Het doel is mensen tijdelijk aan voedsel te helpen en verspilling van voedsel tegen te gaan.

Voedselbank De Bilt bestaat sinds 2011 en voorziet inmiddels ongeveer 170 gezinnen (“afnemers”), bestaande uit ruim 500 personen, van voedsel. We doen dit samen met lokale winkels en supermarkten. Daarbij wordt dankbaar gebruikgemaakt van producten die door leveranciers gratis ter beschikking worden gesteld. Regionaal en landelijk verworven voedsel krijgen wij wekelijks via het voedselbankdistributiecentrum Arnhem. Ook lokale kerken en particuliere donateurs schenken ons voedsel.

Voedselbank De Bilt werkt uitsluitend met vrijwilligers. De hele organisatie van het zoeken van leveranciers, het collecteren van de levensmiddelen, het uitdelen van het voedsel, het werven van financiële fondsen, overleg met verwijzingsinstanties enz. wordt uitgevoerd door vrijwilligers die dit allemaal onbetaald doen. Samen streven we ernaar om iedere week de afnemers een zo evenwichtig mogelijk pakket levensmiddelen aan te bieden.