Blog

Voedselbank De Bilt / Nieuws  / Coronacrisis  / Versnelde hulp

Versnelde hulp

 Is uw inkomen gekelderd en heeft u acute hulp nodig? Voedselbank De Bilt kan in sommige gevallen snel acute voedselhulp bieden.

In de gebruikelijke procedure gaat aanmelding via onze verwijzers. Deze procedure kan in sommige gevallen versoepeld worden. Personen die op dit moment acuut zonder of met veel minder gezinsinkomen te maken hebben gekregen ​en daardoor in de problemen komen met hun huishoudelijke kosten,​ kunnen zich vanaf nu rechtstreeks bij ons melden.

Tijdelijke snelle procedure:

  • Stuur een mail naar ​coordinator@voedselbankdebilt.nl;
  • Vermeld daarin naam en ​telefoonnummer;
  • U​ ​wordt snel teruggebeld en krijgt alle uitleg die nodig is over de procedure en welke informatie wij nodig hebben om voedselhulp te kunnen geven.

Mede dankzij financiële donaties van dorpsgenoten kan Voedselbank De Bilt mooie voedselpakketten blijven geven!