Voor wie is er voedselhulp?

Voedselbank De Bilt / Voedselhulp / Voor wie is er voedselhulp?

Woonplaats

Onze voedselhulp is bedoeld voor mensen die wonen in de gemeente de Bilt, dus in Bilthoven, de Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk of Westbroek. Mensen die buiten onze gemeente wonen en op zoek zijn naar een voedselbank in hun woonomgeving, kunnen HIER zoeken.

Leefgeld

Mensen die in ernstige financiële problemen zijn geraakt kunnen zich aanmelden. We werken volgens het sommetje: gezinsinkomen – vaste lasten = leefgeld. Het gaat er dan om dat men, na aftrek van de vaste lasten als energie, water, huur/hypotheek, vervoer, belasting en aflossing van schulden, te weinig overhoudt om voedsel en kleding te kopen. Zie voor verdere informatie over “vaste lasten” onderstaande link over de uitgebreide toelatingscriteria.

Noodhulp

Tijdens de coronacrisis is een versnelde procedure van kracht voor mensen die door de huidige situatie ernstig in gezinsinkomenzijn zijn gekelderd. INFO

Toelatingscriteria voor voedselhulp

Onze voedselhulp is noodhulp en is een aanvulling op datgene wat onze afnemers (“klanten”) zelf kunnen doen. Van onze afnemers wordt verwacht dat zij meewerken aan het vinden van oplossing voor hun financiële probleem. We noemen dat: “Geen voedselhulp zonder traject”. Soms is het belangrijk dat mensen even op adem kunnen komen voordat zij (weer) in contact worden gebracht met professionele hulpverlening.

Indien er aan leefgeld per maand minder overblijft (per huishouden) dan € 135,- plus € 95,- per inwonend gezinslid dan kunt u in aanmerking komen voor voedselhulp. De normbedragen per maand per gezin zijn voor 2020 vastgesteld op:

€ 230 – 1 volwassene
€ 325 – 2 volwassenen
€ 325 – 1 volwassene en 1 kind
€ 420 – 1 volwassene en 2 kinderen
€ 515 – 2 volwassenen en 2 kinderen
€ 515 – 1 volwassene en 3 kinderen

Het normbedrag voor toelating conform de criteria en de grootte van de voedselhulp worden zoals hopelijk duidelijk is met name bepaald door het aantal inwonende gezinsleden.

Hoe lang krijgt u voedselhulp?

U krijgt 13 weken (3 maanden) voedselhulp. Zijn die 13 weken voorbij en wilt u nog langer een voedselhulp ontvangen, dan wordt opnieuw beoordeeld of u nog aan de normen voldoet. Zo ja, dan krijgt u opnieuw voor 13 weken voedselhulp. Het verstrekken van voedselhulp stopt als uw financiële problematiek is opgelost of sterk is verbeterd, maar in elk geval na drie jaar.

Als er sprake is van onwil bij de klant om weer zelfredzaam te worden, wordt de voedselhulp gestopt.